Wizyty naukowe 

Dzięki nim obywatele wszystkich narodowości, którzy ukończyli 18 lat, mogą pogłębić znajomość określonych tematów dotyczących integracji europejskiej. Oferowana jest także możliwość prowadzenia badań w bibliotece lub archiwach historycznych Parlamentu Europejskiego.

Maksymalny czas trwania wizyty naukowej wynosi dwa miesiące. Osoby, które już odbyły wizytę naukową lub staż w Parlamencie Europejskim bądź pracowały w nim na podstawie umowy o pracę, muszą odczekać sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o wizytę naukową. Również kandydaci, którzy odbyli wizytę naukową, muszą odczekać sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o staż.

Wnioski o wizytę naukową należy składać pod adresem PERS-Studyvisit@ep.europa.eu  przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia wizyty, wysyłając następujące dokumenty: 

 1. pismo zawierające szczegółowy opis tematu związanego z integracją europejską, który kandydat chciałby przestudiować podczas wizyty, planowane metody pracy (przeglądanie dokumentów w bibliotekach lub archiwach Parlamentu lub kontakty z wyspecjalizowanymi urzędnikami) oraz konkretne daty planowanej wizyty. Kandydat powinien również wskazać dokładnie, w której DG i dyrekcji/jednostce lub w którym dziale chciałby odbyć wizytę naukową. Schemat organizacyjny sekretariatu Parlamentu Europejskiego znajduje się pod linkiem: /the-secretary-general/en/organisation 
 2. CV (wraz z adresem pocztowym do celów administracyjnych);
 3. kopię ważnego dowodu tożsamości lub paszportu;
 4. wyciąg z rejestru karnego lub – po uzyskaniu uprzedniej zgody od właściwego organu – pismo polecające od placówki edukacyjnej lub pracodawcy poświadczające dobre zachowanie kandydata w okresie 12 miesięcy nauki lub zatrudnienia poprzedzających złożenie wniosku.

Właściwy dział sprawdza, czy odnośne działy lub organy Parlamentu Europejskiego mogą przyjąć kandydata na wizytę naukową, i informuje go o decyzji w sprawie złożonego wniosku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Parlament Europejski nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez osoby przybywające z wizytą naukową.

Contact: 

 • Parlament Europejski - Wizyty naukowe 
  Contact data:  
  • Address:

   W celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia wniosku o przyznanie wizyty naukowej, kandydaci proszeni są o kontakt pod adresem:

  • PERS-Studyvisit@ep.europa.eu