Transparență și etică 

Într-un sistem democratic, transparența le înlesnește cetățenilor participarea la procesul decizional. Instituțiile pot beneficia de o mai mare legitimitate și eficacitate doar atât timp cât rămân pe deplin responsabile în fața cetățenilor.

Ca instituție care îi reprezintă pe toți cetățenii UE, Parlamentul European a instituit deja o gamă largă de măsuri în materie de transparență și s-a angajat să facă mai multe progrese în acest domeniu.

În conformitate cu angajamentul Parlamentului de a asigura transparența, toate instrumentele de transparență prezentate pe această pagină sunt menite să le înlesnească cetățenilor controlul activităților Parlamentului și, în special, al activității sale legislative.

    

Accesul public la documente

Cetățenii au dreptul de acces la documentele Parlamentului, sub rezerva principiilor și condițiilor formulate prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

    

Grupurile de lobby și transparența

Europenii au dreptul de a urmări îndeaproape activitățile instituțiilor Uniunii și de a verifica dacă activitățile de lobby sunt corecte și echilibrate.

    

Reguli de comportament adecvat

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, cetățenii se pot aștepta la cele mai înalte standarde de comportament și eficiență, în conformitate cu principiile bunei administrări și ale bunei guvernanțe.

    

Indemnizația pentru cheltuieli generale

Deputații pot publica informații privind modul în care cheltuiesc indemnizația pentru cheltuieli generale.

În scopul promovării unei bune guvernări și asigurării participării societății civile, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii acționează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenței.

(articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene)