Preglednost in etika 

Preglednost v demokratičnem sistemu ljudem omogoča lažje sodelovanje v postopku odločanja. Institucije uživajo večjo legitimnost in so učinkovitejše, če v odnosu do državljanov ravnajo povsem odgovorno.

Evropski parlament je kot institucija, ki zastopa vse državljane EU, že sprejel številne ukrepe za preglednost, na tem področju pa si želi doseči še večji napredek.

Vsa orodja za preglednost, navedena na tej strani, so v skladu z zavezo Parlamenta preglednosti namenjena lažjemu nadzoru državljanov nad dejavnostmi Parlamenta, zlasti nad njegovim zakonodajnim delom.

    

Dostop javnosti do dokumentov

Državljani imajo pravico dostopa do dokumentov Parlamenta, pri čemer se upoštevajo načela in pogoji iz Uredbe (ES) št. 1049/2001.

    

Lobistične skupine in preglednost

Evropejci lahko natančno spremljajo zakonodajne dejavnosti institucije in se prepričajo, da so dejavnosti lobiranja poštene in pretehtane.

    

Pravila za primerno vedenje

Državljani lahko pričakujejo najvišje standarde vedenja in učinkovitosti v skladu z načeli dobrega upravljanja.

    

Nadomestilo splošnih stroškov

Poslanci lahko objavijo informacije o tem, kako porabljajo nadomestilo splošnih stroškov.

Institucije, organi in agencije Unije so pri svojem delu čim bolj odprti, da bi zagotovili sodelovanje civilne družbe in tako spodbujali dobro upravljanje.

(člen 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije)