Gennemsigtighed og etik 

Gennemsigtighed i et demokratisk system gør det lettere for folk at deltage i beslutningsprocessen. Institutionerne har kun få større legitimitet og effektivitet, hvis de er fuldt ud ansvarlige over for borgerne.

Som den institution, der repræsenterer alle EU-borgere, har Europa-Parlamentet allerede indført en bred vifte af gennemsigtighedsforanstaltninger og er fast besluttet på at gøre flere fremskridt på dette område.

I overensstemmelse med Parlamentets forpligtelse til gennemsigtighed har alle de åbenhedsværktøjer, der er beskrevet på denne side, til formål at lette borgernes kontrol med Parlamentets aktiviteter og navnlig dets lovgivningsmæssige arbejde.

    

Aktindsigt

Borgerne får ret til aktindsigt i Parlamentets dokumenter efter de principper og på de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001.

    

Lobbygrupper og gennemsigtighed

Europæerne har ret til nøje at følge institutionernes lovgivningsmæssige aktiviteter og kontrollere, at lobbyaktiviteterne er rimelige og afbalancerede.

    

Passende adfærdsregler

Folk kan også forvente de højeste standarder for adfærd og effektivitet i henhold til principperne om god forvaltning og god forvaltningspraksis.

    

Godtgørelse for generelle udgifter

Medlemmerne kan offentliggøre oplysninger om, hvordan de bruger godtgørelsen for generelle udgifter.

Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer arbejder så åbent som muligt for at sikre civilsamfundets deltagelse og dermed fremme god regeringsførelse.

(Artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

Share: