Accesul public la documente 

Articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că cetățenii europeni și persoanele care își au reședința în Uniunea Europeană au drept de acces la documentele instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente.

Accesul public la documente: un element de bază al transparenței

Dreptul de acces la documente este o componentă esențială a punerii în aplicare a politicii de transparență de către instituțiile europene.

Parlamentul European se străduiește să își facă activitățile foarte vizibile. Acest efort este cu atât mai important, cu cât instituția reprezintă cetățenii UE, care o aleg direct.

Normele privind accesul public la documente sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Registrul documentelor

Pentru a vă facilita accesul la documente, Parlamentul European a creat un registru electronic al documentelor.

Conceput ca un ajutor pentru căutare, acesta conține numerele de referință ale documentelor întocmite sau primite de Parlamentul European începând cu anul 2001.

Registrul vă oferă acces direct la foarte multe documente ale Parlamentului European în format electronic.

Documente accesibile la cerere

Documentele care nu pot fi consultate direct în registru pot fi furnizate la cerere.

Așa se întâmplă în cazul documentelor care datează dinainte de anul 2001 și în cazul documentelor cărora li se poate aplica o excepție de la dreptul de acces, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Accesul la aceste documente este gratuit. Cererea, depusă completând un formular electronic, nu necesită nicio justificare specială.

După ce vă va analiza cererea, Parlamentul European vă va trimite un răspuns motivat în termen de 15 zile lucrătoare. Dacă se autorizează divulgarea documentului, acesta este publicat în registru.