Reguli de comportament adecvat 

Parlamentul European a definit anumite reguli în materie de transparență și etică aplicabile deputaților în Parlamentul European și personalului. Aflați mai multe detalii.

Prevenirea hărțuirii și a discriminării

Deputații se abțin de la orice tip de hărțuire psihologică sau sexuală, în exercitarea funcțiilor lor, respectă Codul comportamentului adecvat al deputaților în Parlamentul European [a se vedea articolul 10 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

Codul comportamentului adecvat al deputaților în Parlamentul European urmărește să garanteze că deputații se comportă față de toate persoanele care lucrează în Parlamentul European cu demnitate, politețe și respect, fără prejudecăți sau discriminare.

Astfel, se așteaptă din partea deputaților să se comporte cu profesionalism și, în relațiile lor cu personalul, să nu folosească un limbaj degradant, insultător, ofensator sau discriminatoriu și nici să nu întreprindă orice alte acțiuni lipsite de etică, înjositoare ori ilegale.

Codul comportamentului adecvat este anexat la Regulamentul de procedură al Parlamentului (anexa II).

La preluarea mandatului în Parlament, fiecare deputat trebuie să semneze o declarație prin care confirmă că se angajează să respecte Codul comportamentului adecvat.

Deputații care nu semnează această declarație nu pot fi aleși în funcții în Parlament sau în organele acestuia, nu pot fi numiți raportori și nu pot participa la delegații oficiale sau la negocieri interinstituționale. Toate declarațiile, indiferent dacă au fost sau nu semnate, vor fi publicate pe paginile de profil ale deputaților de pe site-ul internet al Parlamentului. Întrucât semnăturile deputaților nu pot fi publicate pe site, prezența unei date într-o declarație înseamnă că aceasta a fost semnată în ziua respectivă.

Definirea și combaterea conflictelor de interese

Codul de conduită privind integritatea și transparența prevede ca principiu director că deputații acționează doar în interes public și își desfășoară activitatea în mod dezinteresat, cu integritate, transparență, conștiinciozitate, cinste și responsabilitate, respectând totodată demnitatea și reputația Parlamentului European.

Codul de conduită definește conflictele de interese și modul în care deputații ar trebui să le abordeze, inclusiv obligația deputaților de a depune o declarație detaliată privind interesele lor private, o declarație de avere, dacă este cazul, o declarație privind conștientizarea conflictelor de interese și obligația de a-și declara participarea la evenimente organizate de terți, precum și orice cadouri primite în exercitarea atribuțiilor oficiale cu o valoare aproximativă de peste 150 EUR.

În plus, Codul de conduită îi obligă pe deputați să publice toate reuniunile programate, inclusiv atunci când sunt delegate asistenților lor, cu reprezentanții de interese care intră sub incidența Registrului de transparență și cu reprezentanții autorităților publice ale țărilor terțe.

Orice deputat care a încălcat Codul de conduită poate primi o sancțiune din partea Președintelui. Această sancțiune este anunțată de Președinte în cursul unei perioade de sesiune și publicată pe site-ul Parlamentului.

Informații suplimentare:   Regulamentul de procedură:Articolul 11 - Norme de conduită privind integritatea și transparența

Conduita etică a personalului

Funcționarii publici europeni trebuie să respecte un set de reguli atunci când își îndeplinesc îndatoririle profesionale, atât în timpul mandatului, cât și după încheierea activității. Aceste reguli sunt prevăzute în Statutul funcționarilor și în Codul de conduită adoptat de Biroul Parlamentului European și prevăd că toți membrii personalului sunt obligați să fie independenți, prudenți, discreți și loiali.

Aceste obligații generale sunt menite să protejeze activitățile și reputația UE și a personalului său și se aplică atât în timpul exercitării funcțiilor personalului, cât și în timpul activităților desfășurate în afara instituției.

Acest lucru înseamnă că trebuie declarat imediat orice interes în orice afacere sau organizație care ar putea compromite respectarea acestor obligații. Activitățile remunerate sau neremunerate desfășurate în afara instituției care se încadrează în sfera de aplicare a acestor reguli trebuie mai întâi aprobate.

Membrii personalului Parlamentului nu pot accepta cadouri sau favoruri de la terți fără a obține în prealabil o autorizare, cu excepția cazului în care valoarea cadoului este mai mică de 100 EUR sau de 300 EUR în cursul unui an.

În fine, atunci când un membru al personalului își încheie activitatea, trebuie să anunțe Parlamentul dacă intenționează să se implice într-o activitate remunerată sau neremunerată de orice tip.

În ceea ce privește comportamentul adecvat față de grupurile de lobby, vă rugăm să vizitați pagina noastră privind transparența și grupurile de lobby.