Grupurile de lobby și transparența 

Parlamentul European s-a angajat să promoveze transparența și etica în ceea ce privește activitățile de lobby. Împreună cu Consiliul Uniunii Europene și cu Comisia Europeană, Parlamentul folosește un registru comun de transparență pentru supravegherea activităților reprezentanților grupurilor de interese. Deputații europeni publică inclusiv informații despre contactele pe care le au cu grupurile de lobby.

Registrul de transparență este o bază de date online în care sunt enumerate grupurile și organizațiile care încearcă să influențeze elaborarea sau punerea în aplicare a politicii și legislației UE. El este conceput pentru a arăta ce interese sunt reprezentate la nivelul UE și în numele cui, precum și resursele financiare și umane dedicate acestor activități.

De ce este important dialogul dintre instituțiile UE și grupurile de lobby?

Instituțiile UE interacționează cu o mare varietate de grupuri și organizații care reprezintă interese specifice și desfășoară activități de lobby. Aceasta este o parte legitimă și necesară a procesului decizional, care garantează că politicile UE reflectă nevoile reale ale cetățenilor.

Toate tipurile de reprezentanți ai grupurilor de interese pot furniza Parlamentului cunoștințe și competențe specifice în numeroase domenii economice, sociale, de mediu și științifice. Ei pot juca un rol esențial în dialogul deschis și pluralist pe care se bazează un sistem democratic.

Tratatul privind Uniunea Europeană oferă un cadru pentru relații transparente și etice între instituțiile europene și liderii politici europeni, pe de o parte, și societatea civilă și asociațiile reprezentative, pe de altă parte, și urmărește să promoveze aceste relații.

Instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii; de asemenea, instituțiile Uniunii mențin un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă.

(articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană)

Share: 

  Registrul de transparență

  Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană dispun de un Registru de transparență comun pentru a-și demonstra angajamentul de a fi instituții deschise și transparente.

  Registrul de transparență facilitează accesul cetățenilor la informații referitoare la activitățile de reprezentare a intereselor în relația cu instituțiile UE, precum și la datele statistice ale tuturor părților înregistrate.

  Toți reprezentanții de interese care desfășoară activități menite să influențeze elaborarea și punerea în aplicare a politicilor, precum și luarea deciziilor în instituțiile UE sunt invitate să se înregistreze în mod voluntar în registrul de transparență. Cu toate acestea, fiecare instituție dispune de norme pentru consolidarea cadrului de lucru, făcând din înregistrare o condiție prealabilă pentru desfășurarea anumitor activități de reprezentare a intereselor. În plus, toate entitățile înregistrate trebuie să respecte Codul de conduită. Puteți consulta normele relevante și alte măsuri de transparență ale fiecărei instituții pe această pagină.

  De exemplu, înregistrarea este obligatorie pentru a solicita o legitimație de acces în clădirile Parlamentului European. Reprezentanții înregistrați ai grupurilor de interese pot solicita acest acces numai online.

  În plus, numai reprezentanții de interese înregistrați pot fi invitați ca vorbitori la audierile publice ale comisiilor și pot sprijini activitățile intergrupurilor deputaților în Parlamentul European și grupărilor neoficiale și participa la acestea. Măsurile complementare garantează că cei care se înscriu pot cu ușurință: să primească notificări despre activitățile comisiilor, să găzduiască împreună evenimente și să solicite patronajul Președintelui.

  Acordul interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu, prin declarația sa politică, stabilește tipurile de activități de reprezentare a intereselor sau de lobby vizate, tipul de informații pe care entitățile înregistrate trebuie să le furnizeze, un cod de conduită pentru entitățile înregistrate și o procedură pentru reclamațiile împotriva organizațiilor înregistrate.

  Registrul de transparență este gestionat în comun de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană. Secretarii generali ai celor trei instituții sunt responsabili de punerea în aplicare a acordului printr-un consiliu de administrație, iar un secretariat comun alcătuit din funcționari din cele trei instituții gestionează operațiunile zilnice ale registrului. Puteți consulta raportul anual aici:

  Puteți citi despre negocierile dintre Parlament, Consiliu și Comisie care au condus la acest acord interinstituțional pe această pagină:

  Transparența privind contactele cu grupurile de lobby și cu reprezentanții țărilor terțe

  Publicarea reuniunilor planificate

  Toți deputații au obligația să publice online informații cu privire la reuniunile programate cu reprezentanții grupurilor de interese care intră în domeniul de aplicare al acordului interinstituțional privind registrul de transparență și cu reprezentanții autorităților publice din țări terțe.

  Această obligație se referă la orice reuniune legată de activitatea parlamentară (raport, aviz, rezoluție, dezbatere în plen sau urgență) organizată cu scopul de a influența procesul politic sau decizional al instituțiilor europene, fie în persoană, fie de la distanță.

  Publicarea acestor reuniuni este obligatorie pentru toți deputații, indiferent dacă ei participă personal la reuniune sau dacă sunt reprezentați de asistenții lor parlamentari.

  Informațiile referitoare la reuniuni sunt publicate pe paginile de profil ale deputaților.

  Informații suplimentare:  Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European privind integritatea și transparența:Articolul 7 - Publicarea reuniunilor.

  Declararea contribuțiilor

  Raportorii și raportorii pentru aviz trebuie să enumere entitățile sau persoanele de la care au primit contribuții cu privire la chestiuni legate de subiectul în cauză într-o anexă la rapoartele sau avizele lor.

  Această listă poate demonstra amploarea cunoștințelor de specialitate externe și a contribuțiilor pe care raportorul le-a solicitat, acceptat sau luat în considerare într-o anumită măsură. Lista se publică apoi împreună cu raportul, după ce acesta este adoptat în comisie, și permite cetățenilor să afle de la cine a primit raportorul contribuții înainte de votul final în plenul Parlamentului.

  Ea este independentă de publicarea reuniunilor cu reprezentanții de interese, dar raportorii o pot folosi pentru a-și completa declarațiile privind reuniunile cu reprezentanții de interese.

  Declararea sprijinului pentru intergrupuri și pentru alte grupări neoficiale

  Intergrupurile sunt grupări neoficiale alcătuite din deputați individuali în scopul de a desfășura schimburi informale de opinii cu privire la chestiuni specifice și de a promova contactele între deputați și societatea civilă.

  Doar grupurile de lobby înregistrate în registrul de transparență pot participa la activități organizate de intergrupuri sau de alte grupări neoficiale în clădirile Parlamentului, oferindu-le sprijin sau găzduind evenimentele în comun cu acestea.

  Președinții intergrupurilor trebuie să facă o declarație anuală cu privire la orice sprijin primit, în numerar sau în natură (de exemplu, asistență pentru secretariat), și trebuie să o actualizeze anual. Toate aceste declarații și lista membrilor fiecărui intergrup pot fi accesate la linkul de mai jos (a se vedea „Mai multe informații”).

  Membrii grupărilor neoficiale au, de asemenea, obligația de a declara în declarația lor de interese private, până la sfârșitul lunii următoare, orice sprijin primit în numele unei grupări neoficiale, în numerar sau în natură.

  Informații suplimentare:  Regulamentul de procedură:Articolul 35 – Intergrupurile și articolul 35a – Grupări neoficiale; Intergrupurile în Parlamentul European

  Interacțiunile personalului cu reprezentanții de interese

  La fel ca toți funcționarii Uniunii Europene, membrii personalului Parlamentului sunt obligați să își păstreze independența profesională și personală.

  Ei trebuie să acționeze în conformitate cu independența funcției lor și cu principiul integrității, astfel cum este prevăzut în Statutul funcționarilor.

  În acest scop, există unele Recomandări practice de interacțiune a funcționarilor publici cu reprezentanții grupurilor de interese.