Grupurile de lobby și transparența 

Parlamentul European s-a angajat să promoveze transparența și etica în ceea ce privește activitățile de lobby. Împreună cu Comisia Europeană, Parlamentul a creat un registru comun de transparență. Deputații europeni publică inclusiv informații cu privire la contactele pe care le au cu grupurile de lobby.

De ce este important dialogul dintre instituțiile UE și grupurile de lobby?

Instituțiile UE interacționează cu o largă varietate de grupuri și organizații care reprezintă interese specifice și desfășoară activități de lobby. Aceasta este o parte legitimă și necesară a procesului decizional, care asigură faptul că politicile UE reflectă nevoile reale ale cetățenilor.

Reprezentanții de interese pot fi organisme private, publice sau neguvernamentale. Aceștia pot oferi Parlamentului cunoștințe, inclusiv cunoștințe de specialitate specifice, în numeroase domenii economice, sociale, de mediu și științifice. Ei pot juca un rol principal în dialogul deschis și pluralist pe care se bazează un sistem democratic.

Tratatul privind Uniunea Europeană oferă un cadru pentru și urmărește să promoveze relațiile dintre instituțiile europene și liderii politici europeni, pe de o parte, și societatea civilă, cetățenii UE și asociațiile reprezentative, pe de altă parte.

Instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii. De asemenea, instituțiile Uniunii mențin un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă.

(articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană)

Share: 

  Registrul de transparență

  Parlamentul European și Comisia Europeană au creat un registru comun de transparență, pentru a-și demonstra angajamentul de a fi deschise și transparente.

  Toate organizațiile care desfășoară activități menite să influențeze direct sau indirect elaborarea și punerea în aplicare a politicilor, precum și luarea deciziilor în instituțiile UE sunt invitate să se înregistreze în mod voluntar în registrul de transparență. Înregistrarea în registrul de transparență este însă obligatorie pentru a cere accesul în Parlamentul European. Puteți consulta aici normele relevante privind accesul în Parlament.

  Reprezentanții înregistrați ai grupurilor de interese pot solicita acest acces numai online.

  Registrul de transparență le facilitează cetățenilor obținerea de informații privind persoanele care desfășoară activități independente și organizațiile care au contacte cu instituțiile UE, precum și date statistice referitoare la toate entitățile înregistrate, alături de o listă a persoanelor care dispun de autorizație de acces în Parlamentul European.

  Acest sistem de tip ghișeu unic facilitează și procedurile de înregistrare pentru reprezentanții unor interese specifice și conține registrele anterioare ale Parlamentului și Comisiei.

  Prin înregistrare, reprezentanții grupurilor de interese pot beneficia de anumite avantaje în relațiile lor cu Parlamentul European, cu condiția să respecte Codul de conduită al entităților înregistrate.

  Pe lângă posibilitatea de a solicita acces în Parlament, numai reprezentanții de interese înregistrați pot fi invitați ca vorbitori la audierile publice ale comisiilor, pot susține și participa la activitățile intergrupurilor de deputați și ale grupărilor neoficiale, pot primi notificări prin e-mail cu privire la activitățile comisiilor, pot găzdui în comun evenimente și solicita patronajul Președintelui.

  Acordul interinstituțional privind crearea unui Registru de transparență comun stabilește tipurile de activități de reprezentare a intereselor sau de lobby vizate, tipul de informații pe care entitățile înregistrate trebuie să le furnizeze, un cod de conduită pentru entitățile înregistrate și o procedură pentru alertele și reclamațiile cu privire la organizațiile înregistrate.

  Registrul de transparență este gestionat în comun de Parlamentul European și de Comisia Europeană. Puteți consulta raportul anual aici:

  Parlamentul, Consiliul și Comisia poartă discuții privind un nou acord interinstituțional. Puteți urmări negocierile pe această pagină dedicată.

  Transparența contactelor cu grupurile de lobby

  Publicarea reuniunilor planificate

  Raportorii, raportorii din umbră și președinții de comisie sunt invitați să publice, cu ocazia fiecărui raport, informații online cu privire la reuniunile planificate cu reprezentanții de interese care se încadrează în sfera de aplicare a acordului interinstituțional privind registrul de transparență.

  Prin acest tip de reuniune se înțelege orice reuniune menită să influențeze politica sau procesul decizional al instituțiilor europene, indiferent de locul unde se desfășoară ea.

  Toți ceilalți deputați, inclusiv vicepreședinții de comisie, președinții de delegație sau coordonatorii, nu au nicio obligație legală de a publica detalii privind reuniunile lor, dar pot face acest lucru în mod voluntar.

  Informațiile referitoare la reuniuni sunt publicate pe paginile de profil ale deputaților.

  Mai multe informații: Regulamentul de procedură: articolul 11 – Interesele financiare ale deputaților și Registrul de transparență

  Amprenta legislativă voluntară

  Deputații europeni care elaborează rapoarte sau avize pot alege să anexeze o amprentă legislativă la rapoartele lor.

  Această listă poate reprezenta dovada cunoștințelor de specialitate și a opiniilor din exterior pe care le-a primit raportorul. Lista se publică apoi împreună cu raportul, după ce acesta este adoptat în comisie, și permite cetățenilor să afle cu cine a avut raportorul contact înainte de votul final în plenul Parlamentului.

  Ea este independentă de publicarea reuniunilor cu reprezentanții de interese, dar raportorii o pot folosi pentru a-și completa declarațiile privind reuniunile cu reprezentanții de interese.

  Declararea sprijinului pentru intergrupuri și pentru alte grupări neoficiale

  Intergrupurile sunt grupări neoficiale alcătuite din deputați individuali în scopul de a desfășura schimburi informale de opinii cu privire la chestiuni specifice și de a promova contactele între deputați și societatea civilă.

  Grupurile de lobby înregistrate în registrul de transparență pot participa la activități organizate de intergrupuri sau de alte grupări neoficiale în clădirile Parlamentului, oferindu-le sprijin sau găzduind evenimentele în comun cu acestea.

  Președinții intergrupurilor trebuie să facă o declarație anuală cu privire la orice sprijin primit, în numerar sau în natură (de exemplu, asistență pentru secretariat), și trebuie să o actualizeze anual. Toate aceste declarații și lista membrilor fiecărui intergrup pot fi accesate la linkul de mai jos (a se vedea „Mai multe informații”).

  Alte grupări neoficiale au și obligația de a declara, până la sfârșitul lunii următoare, orice sprijin, în numerar sau în natură, pe care deputații nu l-au declarat în mod individual în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul Codului de conduită a deputaților

  Mai multe informații: Regulamentul de procedură: articolul 35 – Intergrupurile

  Interacțiunile personalului cu reprezentanții de interese

  La fel ca toți funcționarii Uniunii Europene, membrii personalului Parlamentului sunt obligați să își păstreze independența profesională și personală.

  Ei trebuie să acționeze în conformitate cu independența funcției lor și cu principiul integrității, astfel cum este prevăzut în Statutul funcționarilor.

  În acest scop, există unele Recomandări practice de interacțiune a funcționarilor publici cu reprezentanții grupurilor de interese.