Vizite de studiu 

Parlamentul European oferă două tipuri de vizite de studiu: Vizite de studiu la Secretariatul Parlamentului European și vizite de studiu la cabinetele deputaților în Parlamentul European.

Vizite de studiu la Secretariatul Parlamentului European

Obiectivul acestor vizite este să le ofere cetățenilor de toate naționalitățile și care au vârsta de cel puțin 18 ani posibilitatea de a aprofunda studiul anumitor subiecte legate de integrarea europeană. Se oferă, de asemenea, posibilitatea de a efectua cercetări în biblioteca sau arhivele istorice ale Parlamentului European.

Durata maximă a unei vizite de studiu este de două luni. Orice persoană care a beneficiat deja de o vizită de studiu, de un stagiu sau de un contract de muncă la Parlamentul European trebuie să aștepte șase luni înainte de a depune cerere pentru o vizită de studiu. În mod similar, un candidat care a efectuat o vizită de studiu trebuie să aștepte șase luni înainte de a candida pentru un stagiu.

Cererile pentru efectuarea unei vizite de studiu se trimit la adresa PERS-Studyvisit@ep.europa.eu, cu cel puțin o lună înainte de data prevăzută pentru începerea vizitei. Se trimit următoarele documente:

 1. o declarație personală care să cuprindă informații detaliate cu privire la subiectul specific legat de integrarea europeană pe care candidatul ar dori să îl studieze în timpul vizitei, mijloacele pe care ar dori să le utilizeze (consultarea de documente în bibliotecile sau arhivele instituției sau prin contacte cu funcționari specializați) și datele precise între care ar dori să efectueze vizita de studiu. De asemenea, candidatul/candidata ar trebui să indice exact în ce direcție generală și direcție ar dori să efectueze vizita de studiu. Organigrama Secretariatului Parlamentului European poate fi consultată la următoarea adresă: organisation.
 2. un curriculum vitae (cu o adresă poștală, în scopuri administrative);
 3. o copie a cărții de identitate sau a pașaportului în curs de valabilitate;
 4. un certificat de cazier judiciar sau, sub rezerva acordului prealabil al autorității competente, o scrisoare de referință emisă de o instituție de învățământ sau de un angajator, care să ateste buna conduită a candidatului/candidatei în timpul perioadei de studii sau de încadrare în muncă efectuate în cursul ultimelor douăsprezece luni care precedă depunerea cererii.

După ce se verifică dacă serviciile sau organele relevante ale Parlamentului European pot primi vizita de studiu, candidatul/candidata va fi informat(ă) dacă cererea sa a fost acceptată.

În conformitate cu normele în vigoare, Parlamentul European nu participă la cheltuielile suportate de participanții la vizitele de studiu, indiferent de natura lor.

Contact: 

 • Parlamentul European - Vizite de studiu la Secretariat 
  Contact data:  
  • Address:

   Pentru a obține informații suplimentare sau pentru a vă înregistra pentru o vizită de studiu, contactați:

  • PERS-Studyvisit@ep.europa.eu 

Vizite de studiu la cabinetele deputaților în Parlamentul European

Deputații pot oferi vizitatorilor posibilități de a studia în detaliu subiecte legate de Uniunea Europeană petrecând o perioadă de timp în birourile lor din Bruxelles sau Strasbourg (locul de desfășurare a vizitei de studiu poate fi Strasbourg pentru deputații care își utilizează birourile de la Strasbourg în mod permanent). Durata maximă a unei vizite de studiu este de șase săptămâni, iar vizitatorii au, de asemenea, dreptul de a fi trimiși în misiune la un alt loc de desfășurare a activității Parlamentului (Bruxelles sau Strasbourg).

Pentru a solicita o vizită de studiu la cabinetul unui deputat în Parlamentul European, vă rugăm să vă adresați direct deputatului dorit. Puteți găsi aici lista deputaților în Parlamentul European și datele lor de contact.

Candidații pentru vizitele de studiu la cabinetele deputaților trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • în timpul vizitei de studiu, să nu fie parte la un contract de muncă sau la un altfel de angajament contractual de muncă;
 • să nu fi ocupat anterior funcția de asistent parlamentar al unui deputat și:
 • dacă nu sunt cetățeni ai UE, să îndeplinească cerințele în materie de ședere și drept de muncă din statul membru gazdă înainte de intrarea lor în țara în care au fost repartizați, precum și pe întreaga durată a vizitei de studiu.

Fiecare vizitator de studiu la cabinetul unui deputat trebuie să prezinte:

 • o copie scanată a pașaportului sau a cărții de identitate naționale în curs de valabilitate;
 • un curriculum vitae la zi și
 • o declarație personală în care menționează deputatul cu care dorește să câștige experiență profesională, precum și obiectivul și perioada dorită a vizitei.

Participanții la vizitele de studiu nu primesc niciun fel de indemnizație. La cererea deputatului în cauză, vizitatorilor de studiu li se poate acorda o compensație financiară unică, proporțională cu durata vizitei. Cuantumul total al compensației pentru perioada maximă nu poate depăși 1510 EUR.

Contact: 

 • Parlamentul European - Vizite de studiu la cabinetele deputaților în Parlamentul European 
  Contact data: