Vizite de studiu - cercetări specifice 

Obiectivul lor este să le ofere cetățenilor cu vârsta de cel puțin 18 ani posibilitatea de a aprofunda studiul anumitor materii legate de integrarea europeană. De asemenea, cetățenii pot efectua cercetări la biblioteca sau arhivele istorice ale Parlamentului European.

Durata maximă a vizitelor de studiu este de o lună. Persoanele care au beneficiat de un stagiu în cadrul Parlamentului European trebuie să aștepte o perioadă de șase luni înainte de a putea face o solicitare de vizită de studiu.

Există trei proceduri posibile:

Serviciul competent verifică posibilitățile de primire în cadrul serviciilor sau organelor în cauză ale Parlamentului European și îi informează pe cei interesați de modul în care se dă curs cererii lor.

În conformitate cu normele în vigoare, Parlamentul European nu participă la cheltuielile suportate de vizitatori, indiferent de natura cheltuielilor în cauză.

Contact: 

  • Parlamentul European - Vizite de studiu 
    Contact data:  
    • Address:

      Pentru a obţine informaţii suplimentare sau pentru a vă înscrie pentru o vizită de studiu, puteţi contacta biroul de mai jos:

    • studyvisit@ep.europa.eu