Vizite de studiu 

Obiectivul vizitelor de studiu este să le ofere cetățenilor de toate naționalitățile și care au vârsta de cel puțin 18 ani posibilitatea de a aprofunda studiul anumitor subiecte legate de integrarea europeană. De asemenea, cetățenii au posibilitatea să facă cercetări în biblioteca sau arhivele istorice ale Parlamentului European.

Durata maximă a unei vizite de studiu este de două luni. Orice persoană care a beneficiat deja de o vizită de studiu, de un stagiu sau de un contract de muncă la Parlamentul European trebuie să aștepte șase luni înainte de a depune cererea. În mod similar, un candidat care a efectuat o vizită de studiu trebuie să aștepte șase luni înainte de a candida pentru un stagiu.

Cererile pentru efectuarea unei vizite de studiu trebuie trimise la adresa PERS-Studyvisit@ep.europa.eu cu cel puțin o lună înainte de data prevăzută pentru începerea vizitei, trimițând următoarele documente:

 1. o declarație personală care să cuprindă informații detaliate cu privire la subiectul specific legat de integrarea europeană pe care candidatul ar dori să îl studieze în timpul vizitei, mijloacele pe care ar dori să le utilizeze (consultarea de documente în bibliotecile sau arhivele instituției sau stabilirea de contacte cu funcționari specializați) și datele precise la care ar dori să efectueze vizita de studiu. De asemenea, candidatul ar trebui să indice exact în ce direcție generală și direcție/unitate/serviciu ar dori să efectueze o vizită de studiu. Organigrama Secretariatului Parlamentului European poate fi consultată la următoarea adresă: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation
 2. un curriculum vitae (cu o adresă poștală, în scopuri administrative).
 3. o copie a cărții de identitate sau a pașaportului în curs de valabilitate.
 4. un certificat de cazier judiciar sau, sub rezerva acordului prealabil al autorității competente, o scrisoare de referință emisă de o instituție de învățământ sau de un angajator, care să ateste buna conduită a candidatului în timpul perioadei de studii sau de încadrare în muncă efectuate de acesta din urmă în cursul ultimelor douăsprezece luni care precedă depunerea cererii.

Serviciul competent verifică în ce măsură serviciile sau organele în cauză din cadrul Parlamentului European îi pot permite vizitatorului să efectueze vizita de studiu și îl informează pe acesta dacă cererea sa a fost acceptată sau nu.

În conformitate cu normele în vigoare, Parlamentul European nu participă la cheltuielile suportate de participanții la vizitele de studiu, indiferent de natura lor.

Contact: 

 • Parlamentul European - Vizite de studiu 
  Contact data:  
  • Address:

   Pentru a obţine informaţii suplimentare sau pentru a vă înscrie pentru o vizită de studiu, puteţi contacta biroul de mai jos:

  • PERS-Studyvisit@ep.europa.eu