Dostop javnosti do dokumentov 

Člen 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da imajo državljani in rezidenti Evropske unije pravico dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije, ne glede na nosilec dokumenta.

Dostop javnosti do dokumentov: ključni element preglednosti

Pravica dostopa do dokumentov je bistven sestavni del politike preglednosti, ki jo izvajajo evropske institucije.

Evropski parlament želi zagotoviti visoko raven prepoznavnosti svojega dela. To je še toliko pomembnejše, ker zastopa državljane EU, ki ga neposredno izvolijo.

Pravila o dostopu javnosti do dokumentov so določena v Uredbi (ES) št. 1049/2001.

Register dokumentov

Evropski parlament je vzpostavil elektronski register dokumentov, da bi državljanom olajšal dostop do dokumentov.

Z njim si lahko pomagate pri iskanju, vsebuje pa sklice na dokumente, ki jih je Evropski parlament pripravil ali prejel po letu 2001.

Register omogoča neposredni dostop do številnih dokumentov Evropskega parlamenta v elektronski obliki.

Dokumenti, dostopni na osnovi prošnje

Dokumente, do katerih ni mogoče priti neposredno prek registra, je mogoče prejeti na podlagi prošnje.

To velja za dokumente iz obdobja pred letom 2001 in dokumente, za katere utegne veljati izjema pri pravici do dostopa, kakor je opredeljeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001.

Dostop do njih je brezplačen. Prošnje, ki se vloži prek elektronskega obrazca, ni treba posebej utemeljevati.

Evropski parlament bo preučil prošnjo in vam v 15 delovnih dneh poslal obrazložen odgovor. Če se razkritje odobri, se dokument objavi v registru.