Študijski obiski 

V Evropskem parlamentu sta na voljo dve obliki študijskih obiskov: v sekretariatu Evropskega parlamenta in pri poslancih Evropskega parlamenta.

Študijski obiski v sekretariatu

S študijskimi obiski želimo polnoletnim državljanom iz različnih držav omogočiti, da pridobijo poglobljeno znanje o posebnih temah, ki se nanašajo na evropsko povezovanje. Raziskovalno delo lahko opravljajo tudi v knjižnici ali zgodovinskem arhivu Evropskega parlamenta.

Študijski obisk lahko traja največ dva meseca. Vsakdo, ki je v Evropskem parlamentu že bil na študijskem obisku, opravil prakso ali je imel z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, mora pred vložitvijo prošnje počakati šest mesecev. Podobno mora kandidat, ki je že bil na študijskem obisku, počakati šest mesecev, preden se prijavi na prakso v Evropskem parlamentu.

Prošnjo za študijski obisk je treba poslati na naslov PERS-Studyvisit@ep.europa.eu najmanj en mesec pred načrtovanim začetkom in priložiti naslednje dokumente:

 1. osebno izjavo s podrobnimi informacijami o temi, ki se nanaša na evropsko povezovanje in bi jo kandidat želel preučiti med obiskom, kako namerava to izvesti (vpogled v dokumente v knjižnicah ali arhivih institucije ali stik s specializiranimi uslužbenci) in točni datum študijskega obiska. Kandidat mora tudi natančno navesti, v katerem generalnem direktoratu in oddelku želi opravljati študijski obisk. Organigram sekretariata Evropskega parlamenta je na voljo prek naslednje povezave: organisation.
 2. življenjepis (z naslovom, za upravne namene).
 3. kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista.
 4. izpis iz kazenske evidence ali, po predhodni odobritvi pristojnega organa, priporočilno pismo, ki ga izda izobraževalna ustanova ali delodajalec in ki potrjuje njegovo primerno vedenje v času študija ali zaposlitve ter se nanaša na obdobje zadnjih dvanajst mesecev pred vložitvijo prošnje.

Pristojna služba preveri namestitvene zmogljivosti ustreznih služb in organov Evropskega parlamenta ter obvesti kandidate o odobritvi ali zavrnitvi njihove prošnje.

V skladu z veljavnim pravilnikom Evropski parlament obiskovalcem na študijskem obisku ne krije nobenih stroškov.

Študijski obiskovalci so za nezgode, ki se zgodijo med študijskim obiskom, zavarovani z naslednjo zavarovalno polico: „Allianz Care – skupinsko nezgodno zavarovanje za osebje EU, za katerega ne veljajo kadrovski predpisi (PMO/2021/OP/0004)“. Več podrobnosti o zavarovalnem kritju najdete v tej brošuri o kritju.

Contact: 

 • Evropski parlament – študijski obiski v sekretariatu 
  Contact data:  

Študijski obiski pri poslancih Evropskega parlamenta

Raziskave o temah, povezanih z Evropsko unijo, je možno opravljati tudi med študijskim obiskom v pisarni enega od poslancev Evropskega parlamenta v Bruslju ali Strasbourgu (kraj obiska je lahko Strasbourg, če ima poslanec tam stalno pisarno). Študijski obisk lahko traja največ šest tednov, udeleženci pa so upravičeni tudi do napotitve na službeno potovanje v drug kraj dela Evropskega parlamenta (Bruselj ali Strasbourg).

Za študijski obisk pri poslancu Evropskega parlamenta se lahko prijavite neposredno pri izbranem poslancu. Seznam poslancev Evropskega parlamenta in njihovi kontaktni podatki so na voljo tukaj.

Udeleženec študijskega obiska pri poslancu mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • temeljito poznati enega od uradnih jezikov Evropske unije,
 • med študijskim obiskom ne sme biti pogodbena stranka pogodbe o zaposlitvi ali v katerem koli drugem pogodbenem delovnem razmerju,
 • ni že delal kot parlamentarni pomočnik pri poslancu Evropskega parlamenta,
 • če ni državljan EU, mora izpolnjevati zahteve glede stalnega prebivališča in zaposlitve, ki veljajo v državi članici gostiteljici, še pred vstopom v to državo in med celotnim trajanjem študijskega obiska.

Vsak udeleženec študijskega obiska pri poslancu bo moral predložiti:

 • skenirano različico veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice,
 • posodobljen življenjepis in
 • osebno izjavo, v kateri je naveden poslanec, pri katerem želi pridobiti delovne izkušnje, ter namen in želeno obdobje obiska.

Udeleženci študijskih obiskov ne dobijo nikakršnega nadomestila, lahko pa se jim na zahtevo poslanca odobri enkratno finančno nadomestilo, sorazmerno s trajanjem obiska. Skupni znesek nadomestila za najdaljše obdobje ne sme preseči 1510 EUR.

Študijski obiskovalci so za nezgode, ki se zgodijo med študijskim obiskom, zavarovani z naslednjo zavarovalno polico: „Allianz Care – skupinsko nezgodno zavarovanje za osebje EU, za katerega ne veljajo kadrovski predpisi (PMO/2021/OP/0004)“. Več podrobnosti o zavarovalnem kritju najdete v tej brošuri o kritju.

Contact: 

 • Evropski parlament – študijski obiski pri poslancih Evropskega parlamenta 
  Contact data: