It-trasparenza dwar l-Allowance għall-Ispejjeż Ġenerali 

L-allowance għall-ispejjeż ġenerali mogħtija lill-MPE hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż, fil-pajjiż tal-UE fejn ikunu ġew eletti, għal oġġetti bħall-ispejjeż tal-ġestjoni tal-uffiċċju tal-Membri, l-ispejjeż relatati mat-telefown u dawk postali, u x-xiri, it-tħaddim u l-manutenzjoni tat-tagħmir tal-IT.

Il-Membri jistgħu jippubblikaw fuq il-paġna tal-profil tagħhom tal-MPE, fuq is-sit web tal-Parlament, awditjar jew konferma volontarji li l-użu minnhom tal-allowance għall-ispejjeż ġenerali jikkonforma mar-regoli applikabbli tal-Istatut tal-Membri u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu.

Huma jistgħu jagħmlu dan billi jużaw formola ta’ konferma u jtellgħu d-dokumenti ta’ prova. (Ara Artikolu 11(2) tar-Regoli ta’ Proċedura.)

Kun af aktar dwar l-Allowance għall-Ispejjeż Ġenerali, is-salarji u r-rigali.