Bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos skaidrumas 

EP nariams skiriama bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka skirta padengti išlaidoms ES šalyje, kurioje jie buvo išrinkti, pvz., Parlamento nario biuro valdymo išlaidoms, telefono ir pašto mokesčiams, taip pat IT įrangos pirkimo, naudojimo ir priežiūros išlaidoms.

Parlamento nariai savo asmeninės informacijos tinklalapiuose Parlamento interneto svetainėje gali savo iniciatyva paskelbti auditą ar patvirtinimą, kad bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką jie panaudojo laikydamiesi taikytinų Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių normų.

Jie gali tai padaryti užpildydami patvirtinimo formą ir įkeldami patvirtinamuosius dokumentus. (Žr. Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 4 dalį.)

Sužinokite daugiau apie bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką, atlyginimus ir dovanas.