Gennemsigtighed i godtgørelsen for generelle udgifter 

Den godtgørelse for generelle udgifter, der ydes til medlemmerne af Europa-Parlamentet, skal dække udgifterne i det EU-land, hvor de blev valgt, for ting såsom udgifter til medlemmernes kontoradministration, udgifter til telefon og porto samt indkøb, drift og vedligeholdelse af IT-udstyr.

Medlemmerne kan på deres profilside på Parlamentets websted offentliggøre en frivillig revision eller bekræftelse af, at anvendelsen af godtgørelsen for generelle udgifter er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

De kan gøre dette ved at anvende en bekræftelsesformular og uploade dokumentation. (Se forretningsordenens artikel 11, stk. 2.)

Læs mere om godtgørelsen for generelle udgifter, lønninger og gaver.