Studiebesøg 

Et studiebesøg varer højst to måneder. Personer, der allerede har gennemført et studiebesøg, et praktikophold eller haft en ansættelseskontrakt i Europa-Parlamentet, skal vente seks måneder, inden de kan søge. Kandidater, der har gennemført et studiebesøg, skal ligeledes vente seks måneder, inden de kan ansøge om et praktikophold.

 

Ansøgninger om studiebesøg skal sendes til PERS-Studyvisit@ep.europa.eu senest en måned inden den ønskede begyndelsesdato ved at indsende følgende dokumenter:

 

  1. en personlig erklæring med detaljerede oplysninger om det specifikke emne vedrørende europæisk integration, som ansøgeren ønsker at studere under besøget, de midler han/hun gerne vil bruge (søgning i dokumenter i institutionens biblioteker eller arkiver eller kontakt med specialiserede embedsmænd) og de specifikke datoer, hvor han/hun ønsker at gennemføre studiebesøget. Kandidaten skal også angive nøjagtigt, i hvilket GD og direktorat/enhed/tjeneste han/hun gerne vil gennemføre sit studiebesøg. Organisationsplanen for Europa-Parlamentets Generalsekretariat kan konsulteres via følgende link: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation
  2. et curriculum vitae (med postadresse til administrative formål)
  3. en kopi af gyldigt identitetsbevis eller pas
  4. en straffeattest eller, efter forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed, et referencebrev udstedt af en uddannelsesinstitution eller en arbejdsgiver, der bekræfter kandidatens gode opførsel i hans/hendes studie- eller ansættelsesforløb de sidste 12 måneder forud for indgivelsen af ansøgningen.

 Når det er blevet kontrolleret, at de relevante tjenestegrene i Europa-Parlamentet kan

modtage den besøgende, vil ansøgeren blive informeret om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

I henhold til de gældende regler dækker Europa-Parlamentet ikke udgifter forbundet med studiebesøg, uanset udgifternes art.

Contact: 

  • Europa-Parlamentet - Studiebesøg 
    Contact data: