Studiebesøg – særlige forskningsopgaver 

Formålet med studiebesøg er at give borgere over 18 år mulighed for at foretage et nærmere studium af emner af relevans for den europæiske integration. Borgerne kan ligeledes udføre forskning i Europa-Parlamentets bibliotek eller historiske arkiver.

Studiebesøg varer højst en måned. Personer, der har gennemført et praktikophold i Europa-Parlamentet, skal overholde en frist på seks måneder, inden de kan indgive en anmodning om et studiebesøg.

Den relevante procedure omfatter tre valgmuligheder :

Den kompetente tjenestegren undersøger, om det er muligt at gennemføre studiebesøg i de pågældende tjenestegrene eller organer i Europa-Parlamentet, og de interesserede vil få oplyst, om deres anmodning kan imødekommes.

Ifølge de gældende regler deltager Europa-Parlamentet ikke i eventuelle udgifter forbundet med studiebesøg, uanset udgifternes art.

Contact: 

  • Europa-Parlamentet - Studiebesøg 
    Contact data: