Toegang van het publiek tot documenten 

In artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt bepaald dat burgers van de Unie en personen die woonachtig zijn in de Unie het recht hebben op toegang tot documenten van de instellingen, organen en instanties van de Unie, ongeacht de informatiedrager waarop die documenten zijn vastgelegd.

Toegang van het publiek tot documenten: een essentieel onderdeel van transparantie

Het recht op toegang tot documenten is een essentieel onderdeel van het transparantiebeleid van de Europese instellingen.

Het Europees Parlement streeft ernaar zijn werkzaamheden zoveel mogelijk zichtbaarheid te geven. Dat is belangrijk omdat het Parlement de burgers van de EU vertegenwoordigt en de EP-leden ook rechtstreeks door de burgers worden verkozen.

De regels inzake toegang van het publiek tot documenten zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1049/2001.

Documentenregister

Het Europees Parlement heeft een elektronisch register van documenten opgezet om de toegang tot documenten te vergemakkelijken.

Deze informatiebron bevat referenties van documenten die het Parlement sinds 2001 heeft opgesteld of heeft ontvangen.

Het register biedt rechtstreekse toegang tot een groot aantal documenten van het Europees Parlement in elektronische vorm.

Op verzoek toegankelijke documenten

Er zijn ook documenten die niet rechtstreeks via het register kunnen worden geraadpleegd, maar wel op verzoek beschikbaar kunnen worden gesteld.

Het gaat hierbij om documenten van vóór 2001 en om documenten waartoe de toegang kan worden geweigerd, overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001.

Aan het opvragen van documenten zijn geen kosten verbonden. Voor het indienen van een verzoek om toegang tot een document kunt u gebruikmaken van een elektronisch formulier, zonder dat u uw verzoek verder hoeft toe te lichten.

Het Europees Parlement zal uw verzoek beoordelen en u binnen 15 werkdagen antwoorden. Als uw verzoek wordt afgewezen zal het Parlement daarvoor de redenen vermelden. Als het document beschikbaar wordt gesteld, wordt het in het register gepubliceerd.