Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnyje nustatyta, kad Europos Sąjungos piliečiai ir gyventojai turi teisę susipažinti su Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų bet kurios formos dokumentais.

Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais – pagrindinis skaidrumo elementas

Teisė susipažinti su dokumentais – viena iš pagrindinių Europos institucijų vykdomos skaidrumo politikos sudėtinių dalių.

Europos Parlamentas siekia užtikrinti, kad jo darbas būtų kuo geriau matomas. Šis siekis svarbus, juolab kad institucija atstovauja ES piliečiams, kurie ją tiesiogiai renka.

Visuomenės teisę susipažinti su dokumentais reglamentuojančios taisyklės nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1049/2001.

Dokumentų registras

Kad galėtumėte lengviau susipažinti su dokumentais, Europos Parlamentas sukūrė elektroninį dokumentų registrą.

Tai pagalbinė paieškos priemonė, kurioje pateikiamos nuorodos ne tik į Europos Parlamento nuo 2001 metų parengtus, bet ir į jo gaunamus dokumentus.

Registre galite tiesiogiai susipažinti su daugeliu elektroninio formato Europos Parlamento dokumentų.

Dokumentai, su kuriais galima susipažinti pateikus prašymą

Dokumentus, su kuriais negalima susipažinti tiesiogiai, galima gauti pateikus paraišką.

Tokie dokumentai yra iki 2001 m. priimti dokumentai ir dokumentai, kuriems gali būti taikoma Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnyje numatyta teisės susipažinti su dokumentais išimtis.

Su jais susipažinti galima nemokamai. Pateikiant elektroninės formos prašymą nereikia jokio ypatingo pagrindimo.

Išnagrinėjęs jūsų prašymą, Europos Parlamentas per 15 darbo dienų atsiųs pagrįstą atsakymą. Jeigu dokumentas atskleidžiamas, jis paskelbiamas registre.