Asiakirjojen julkisuus 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan mukaan Euroopan unionin kansalaisilla ja asukkailla on oikeus tutustua unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin niiden tallennemuodosta riippumatta.

Asiakirjojen julkisuus: avoimuuden avain

Oikeus tutustua asiakirjoihin on olennainen osa EU:n toimielinten avoimuuspolitiikkaa.

Euroopan parlamentti pyrkii varmistamaan työlleen mahdollisimman laajan näkyvyyden. Tämä on tärkeää etenkin, koska parlamentti edustaa EU:n kansalaisia, jotka valitsevat edustajansa välittömillä vaaleilla.

Säännöt yleisön oikeudesta tutustua asiakirjoihin on määritetty asetuksessa (EY) N:o 1049/2001.

Asiakirjarekisteri

Euroopan parlamentti on perustanut sähköisen asiakirjarekisterin tuodakseen asiakirjansa helpommin saataville.

Rekisterissä on hakutoiminto, ja se sisältää viitetiedot Euroopan parlamentin vuodesta 2001 alkaen laatimista tai vastaanottamista asiakirjoista.

Rekisterin kautta voi saada suoraan monia Euroopan parlamentin asiakirjoja sähköisessä muodossa.

Pyynnöstä saatavilla olevat asiakirjat

Asiakirjoja, joita ei voi saada nähtäväksi suoraan rekisterin kautta, voidaan toimittaa pyynnöstä.

Tämä koskee vuotta 2001 vanhempia asiakirjoja ja asiakirjoja, joihin voidaan soveltaa jotakin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa säädettyä poikkeusta, jonka perusteella oikeus tutustua asiakirjaan voidaan evätä.

Asiakirjan toimittamisesta ei peritä maksua. Pyyntö esitetään sähköisellä lomakkeella, eikä sitä tarvitse perustella.

Tarkasteltuaan pyyntöä Euroopan parlamentti antaa perustellun vastauksen 15 työpäivän kuluessa. Jos asiakirja annetaan tutustuttavaksi, se julkaistaan rekisterissä.