Stažuotės Europos Parlamente 

Europos Parlamente siūlomos dviejų tipų stažuotės: stažuotės Europos Parlamento sekretoriate (R. Schumano stažuotės) ir stažuotės Europos Parlamento narių biuruose.

Stažuotės Europos Parlamento sekretoriate: R. Schumano stažuotės

Apmokamas R. Schumano stažuotes galima atlikti vienoje iš oficialiųjų Europos Parlamento darbo vietų, t. y. Briuselyje, Liuksemburge arba Strasbūre. Jos gali būti siūlomos ir valstybėse narėse veikiančiuose ryšių biuruose.

Robert‘as Schumanas, kurio vardu pavadintos šios stažuotės, buvo vienas pagrindinių Europos integracijos projekto įkvėpėjų, o šis projektas jau daugiau nei 70 metų leidžia mums džiaugtis taika ir gerove Europoje. R. Schumanui pasiūlius, Prancūzija ir Vokietija sutelkė savo anglių ir plieno gamybą. Taip gimė Europos anglių ir plieno bendrija – pirmoji Europos bendrija, vėliau tapusi Europos Sąjunga. 

  • R. Schumano stažuotė – tai galimybė pagilinti mokantis įgytas žinias ir sustiprinti savo profesinio mokymo įgūdžius. Jos metu galima iš arčiau stebėti, kaip dirba ES institucijos ir Europos Parlamentas – nepaprastai svarbus ES lygmens sprendimų priėmimo ir politinių diskusijų forumas.

    R. Schumano stažuotės rengiamos įvairiausiose srityse: ES vidaus ir išorės politikos, finansų, teisės, daugiakalbystės, administravimo, infrastruktūros ir logistikos, komunikacijos ir IT.

    Europos Parlamentas – darbdavys, skatinantis lygias galimybes. Raginame teikti paraiškas nepriklausomai nuo lyties, seksualinės orientacijos, kultūros, etninės kilmės ir religijos ar negalios. Atranką sėkmingai įveikusiems neįgaliems kandidatams pagal poreikį siūlomas apgyvendinimas optimaliomis sąlygomis.

    Vykdydamas Parlamento įsipareigojimą atminti žurnalistus, kurie neteko gyvybės dirbdami savo darbą, Komunikacijos generalinis direktoratas siūlo R. Schumano stažuotes 2018 m. vasarį nužudytam slovakų tyrimų žurnalistui Jánui Kuciakui pagerbti.

Į ką kreiptis?

Papildoma informacija apie R. Schumano stažuotes teikiama toliau nurodomais adresais.

Contact: 

Stažuotės Europos Parlamento narių biuruose

Europos Parlamento nariai, remdamiesi susitarimu su Europos Parlamentu, gali siūlyti atlikti apmokamas stažuotes savo biuruose Europos Parlamento patalpose Briuselyje (arba Strasbūre).

Į ką kreiptis?

Dėl bet kokios papildomos informacijos apie stažuotes EP narių biuruose kreipkitės į mus:

Contact: Stažuotės kitose Europos Sąjungos institucijose

Informacija apie kitų ES institucijų stažuočių programas pateikiama čia