Stažuotės Europos Parlamente 

Parlamentas suteikia progą atlikti kelių rūšių stažuotes Parlamento sekretoriate ir sykiu sudaro galimybes profesiniam mokymui, taip pat sužinoti daugiau apie Europos Parlamentą ir jo veiklą.

Roberto Šumano stažuotės

Roberto Šumano stažuočių tikslas – prisidėti prie ES piliečių Europos lygmens švietimo ir profesinio mokymo ir sudaryti galimybę susipažinti su Europos Parlamento darbu.

Vykdant Parlamento įsipareigojimą pagerbti žurnalistus, kurie buvo nužudyti atlikdami savo darbą, Žiniasklaidos direktoratas (Komunikacijos generalinis direktoratas) siūlo R. Šumano stažuotes atminti 2018 m. vasarį nužudytą Slovakijos tiriamosios žurnalistikos atstovą Janą Kuciaką.

Šių stažuočių trukmė yra penki mėnesiai.

Roberto Šumano stažuotes norintys atlikti pareiškėjai:

  • turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  • turi turėti universitetinį diplomą (-ų);
  • turi atitikti kalbinius reikalavimus;
  • turi pateikti galiojančią teistumo (neteistumo) pažymą;
  • turi būti nedirbę ES institucijoje ar įstaigoje daugiau kaip du mėnesius iš eilės;
  • 6 mėnesius iki stažuotės pradžios negali būti dalyvavę studijų vizitų arba specifinių tyrimų programose.

Stažuočių pradžios datos ir paraiškų priėmimo terminai:

  • paraiškos stažuotės laikotarpiui nuo spalio 1 d. iki vasario 28/29 d. teikiamos birželio 1–30 d.
  • paraiškos stažuotės laikotarpiui nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. teikiamos lapkričio 1–30 d.

Norėdami pateikti paraišką dėl Roberto Šumano stažuotės, apsilankykite pagrindiniame stažuočių pasiūlymų puslapyje .

Kandidatai gali teikti paraiškas dėl 3 stažuočių pasiūlymų per atitinkamą stažuotės laikotarpį.

Pasibaigus terminui arba savo iniciatyva pateiktos paraiškos nepriimamos.
21 000 asmenų kasmet teikia paraiškas dėl stažuočių Europos Parlamente, iš jų atrenkami 900.

Įdarbinimo ir atrankos procedūros atitinkamai pritaikytos siekiant, kad neįgalūs kandidatai nebūtų nepalankesnėje padėtyje.

Kontaktiniai asmenys:

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mus šiuo adresu: