Стажове в Европейския парламент 

Европейският парламент предлага два вида стажове: стажове в Генералния секретариат (стажове „Робер Шуман“) и стажове към членове на Европейския парламент.

Стажове в Генералния секретариат – стажове „Робер Шуман“

Стажовете „Робер Шуман“ са платени и се провеждат на едно от официалните места на работа на Европейския парламент – Брюксел, Люксембург и Страсбург – или в бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки.

Тези стажове са наречени на името на Робер Шуман – един от основоположниците на проекта за европейска интеграция, благодарение на който вече повече от 70 години в Европа царят мир и благоденствие. Именно предложението на Робер Шуман за обединяване на производството на въглища и стомана на Франция и Германия води до създаването на Европейската общност за въглища и стомана – първата от Европейските общности, която впоследствие се разраства и превръща в Европейски съюз.

  • Като стажант по програмата „Робер Шуман“ ще имате възможност да разширите познанията си и да повишите професионалната си квалификация. Ще получите представа за работата на институциите на ЕС и конкретно на Европейския парламент – важен форум на ЕС за вземане на решения и за водене на политически дебати.

    Стажовете „Робер Шуман“ се провеждат в широк кръг области – вътрешна и външна политика на ЕС, финанси, право, многоезичие, администрация, инфраструктура и логистика, комуникация или информационни технологии.

    Европейският парламент води политика на равни възможности: всеки може да кандидатства, независимо от пол, сексуална ориентация, културна, етническа и религиозна принадлежност или наличие на увреждане. При необходимост на одобрените кандидати с увреждания се предлагат подходящи места за настаняване.

    Европейският парламент отдава почит на журналистите, убити при изпълнение на служебните си задължения. В този контекст Генерална дирекция за комуникация предлага определен брой стажове „Робер Шуман“ в памет на Ян Куцяк – словашкия разследващ журналист, убит през февруари 2018 г.

Към кого да се обърна?

Моля, свържете се с нас, ако желаете да получите допълнителна информация относно стажовете „Робер Шуман“:

Contact: 

Стажове към членове на Европейския парламент

Въз основа на споразумение с Европейския парламент членовете на Европейския парламент могат да предлагат платени стажове в своите кабинети в Европейския парламент в Брюксел (или в Страсбург).

Към кого да се обърна?

Моля, свържете се с нас, ако желаете да получите допълнителна информация относно стажовете при член на ЕП:

Contact: 
Стажове в други европейски институции

Можете да научите за стажантските схеми на останалите институции на ЕС тук