Harjoittelu Euroopan parlamentissa 

Euroopan parlamentti tarjoaa kahdenlaisia harjoittelujaksoja: harjoittelut pääsihteeristössä (Schuman‑harjoittelu) ja Euroopan parlamentin jäsenen palveluksessa.

Harjoittelu parlamentin pääsihteeristössä – Schuman-harjoittelu

Schuman-harjoittelujakso on palkallinen, ja sen voi suorittaa jossakin Euroopan parlamentin toimipaikoista – Brysselissä, Luxemburgissa tai Strasbourgissa – tai jäsenvaltioissa sijaitsevissa yhteystoimistoissa.

 

Nämä harjoittelujaksot on nimetty Robert Schumanin mukaan. Schuman oli yksi Euroopan yhdentymishankkeen alullepanijoista, ja hänen ansiostaan Euroopassa on eletty rauhan ja vaurauden aikaa yli 70 vuotta. Hän ehdotti Ranskan ja Saksan hiili- ja terästuotannon yhdistämistä, ja näin syntyi Euroopan hiili- ja teräsyhteisö – ensimmäinen Euroopan yhteisöistä, joista kasvoi Euroopan unioni.

Miksi harjoittelu kannattaa?

Schuman-harjoittelussa syvennät opintojen tai ammatillisen koulutuksen aikana hankkimiasi tietoja. Harjoittelun aikana saat ensi käden tietoa Euroopan unionin toimielimistä ja Euroopan parlamentista, jossa tehdään tärkeitä EU-tason päätöksiä ja käydään poliittista keskustelua.

 

Schuman-harjoittelun voi suorittaa monilla eri aloilla, joita ovat esimerkiksi EU:n sisä- ja ulkoasiat, varainhoito, lainsäädäntö, monikielisyys, hallinto, infrastruktuuri ja logistiikka, viestintä ja informaatiotekniikka.

 

Euroopan parlamentti on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja: sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, kulttuurinen, etninen tai uskonnollinen tausta tai vammaisuus ei vaikuta hakijan mahdollisuuksiin, ja vammainen harjoittelija saa tarvittaessa kohtuulliset mukautukset.

 

Parlamentti on sitoutunut kunnioittamaan työssään surmattuja toimittajia, ja osana tätä sitoumusta viestinnän pääosasto tarjoaa Schuman-harjoittelupaikkoja helmikuussa 2018 murhatun slovakialaisen tutkivan journalistin Ján Kuciakin muistoksi.

 

Kuka voi hakea harjoittelupaikkaa?

Schuman-harjoitteluun hakiessasi sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 

 • olet vähintään 18-vuotias,
 • olet jäsenvaltion tai liittymisneuvotteluja käyvän maan tai ehdokasmaan kansalainen (myös muiden maiden kansalaisille on tarjolla hyvin pieni määrä harjoittelupaikkoja),
 • sinulla on korkeakoulututkinto,
 • osaat perusteellisesti yhtä EU:n virallista kieltä ja erittäin hyvin toista (EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisena sinulla on oltava erittäin hyvä englannin, ranskan tai saksan kielen taito),
 • sinun on toimitettava hyväksyttävä rikosrekisteriote,
 • et ole työskennellyt tai suorittanut muunlaista harjoittelua EU:n toimielimessä, elimessä tai virastossa yhtäjaksoisesti yli kahden kuukauden ajan,
 • et ole tehnyt harjoittelujaksoa edeltävien kuuden kuukauden aikana opintokäyntiä Euroopan parlamentin pääsihteeristöön.

Miten harjoitteluun haetaan?

Hakuprosessin vaiheet on kuvattu hakusivustolla.

 1. Valitse enintään kolme sinulle sopivaa harjoittelujaksoa.
 2. Jos läpäiset esivalinnan, sinun on toimitettava tiettyjä liiteasiakirjoja, joilla osoitat osallistumiskelpoisuutesi.
 3. Jos sinut valitaan, saat virallisen hyväksymiskirjeen sähköpostitse.

 

Schuman-harjoittelujakso kestää viisi kuukautta.

 • Harjoittelujakso 1. lokakuuta–28./29. helmikuuta
  • hakuaika 1.–30. kesäkuuta
 • Harjoittelujakso 1. maaliskuuta–31. heinäkuuta
  • hakuaika 1.–30. marraskuuta

 

Hakemuksia ei oteta vastaan hakuajan ulkopuolella.

Yhteystiedot

Lisätietoja Schuman-harjoittelusta:

Contact: 

Harjoittelu Euroopan parlamentin jäsenen palveluksessa

Euroopan parlamentin jäsenet voivat tarjota palkallisia harjoittelujaksoja toimistoissaan parlamentin tiloissa Brysselissä (tai Strasbourgissa) Euroopan parlamentin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Miksi harjoittelu kannattaa?

Harjoittelussa syvennät opintojen tai ammatillisen koulutuksen aikana hankkimiasi tietoja. Harjoittelun aikana saat paremman käsityksen Euroopan parlamentin jäsenten työskentelystä.

Harjoittelujaksoja Euroopan parlamentin jäsenten palveluksessa voidaan järjestää useilla eri aloilla. Harjoittelun myöntävä parlamentin jäsen antaa tiettyjä tehtäviä, jotka on suoritettava harjoittelun aikana.


Kuka voi hakea harjoittelupaikkaa?

Parlamentin jäsenet valitsevat itse harjoittelijansa. Harjoittelupaikkaa hakiessasi sinun on kuitenkin täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • olet vähintään 18-vuotias (tästä ikärajasta voidaan myöntää poikkeuksia asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä),
 • olet Euroopan unionin jäsenvaltion tai liittymisneuvotteluja käyvän maan tai ehdokasmaan kansalainen (jäsenet voivat tarjota harjoittelujaksoja myös kolmansien maiden kansalaisille edellyttäen, että nämä täyttävät viisumivaatimukset),
 • olet saanut keskiasteen päättötodistuksen, joka vastaa yliopistoon pääsemiseksi vaadittavaa tasoa, tai vastaavan tasoisen ylemmän tai teknisen koulutuksen tai suorittanut korkeakoulututkinnon,
 • osaat perusteellisesti yhtä Euroopan unionin virallista kieltä,
 • et ole työsopimuksen sopimuspuoli etkä ole muussa työsopimussuhteessa harjoittelujakson aikana,
 • et ole aikaisemmin suorittanut harjoittelujaksoa jäsenen palveluksessa etkä ole aikaisemmin työskennellyt jäsenen paikallisena tai valtuutettuna avustajana.

 

Miten harjoitteluun haetaan?

Hakemukset on osoitettava suoraan Euroopan parlamentin jäsenille.

Harjoittelujakso voi kestää kuudesta viikosta viiteen peräkkäiseen kuukauteen ja sen keston päättää harjoittelun myöntävä parlamentin jäsen. Harjoittelu voi alkaa mihin aikaan vuodesta tahansa.

Harjoittelusta maksetaan kuukausittainen apuraha, joka on vähintään 816 euroa ja enintään 1 339 euroa (kokoaikainen harjoittelija)