Harjoittelu Euroopan parlamentissa 

Euroopan parlamentti tarjoaa kahdenlaisia harjoittelujaksoja: harjoittelut pääsihteeristössä (Schuman‑harjoittelu) ja Euroopan parlamentin jäsenen palveluksessa.

Harjoittelu parlamentin pääsihteeristössä – Schuman-harjoittelu

Schuman-harjoittelujakso on palkallinen, ja sen voi suorittaa jossakin Euroopan parlamentin toimipaikoista – Brysselissä, Luxemburgissa tai Strasbourgissa – tai jäsenvaltioissa sijaitsevissa yhteystoimistoissa.

Nämä harjoittelujaksot on nimetty Robert Schumanin mukaan. Schuman oli yksi Euroopan yhdentymishankkeen alullepanijoista, ja hänen ansiostaan Euroopassa on eletty rauhan ja vaurauden aikaa yli 70 vuotta. Hän ehdotti Ranskan ja Saksan hiili- ja terästuotannon yhdistämistä, ja näin syntyi Euroopan hiili- ja teräsyhteisö – ensimmäinen Euroopan yhteisöistä, joista kasvoi Euroopan unioni.

  • Schuman-harjoittelussa syvennät opintojen tai ammatillisen koulutuksen aikana hankkimiasi tietoja. Harjoittelun aikana saat ensi käden tietoa Euroopan unionin toimielimistä ja Euroopan parlamentista, jossa tehdään tärkeitä EU-tason päätöksiä ja käydään poliittista keskustelua.

    Schuman-harjoittelun voi suorittaa monilla eri aloilla, joita ovat esimerkiksi EU:n sisä- ja ulkoasiat, varainhoito, lainsäädäntö, monikielisyys, hallinto, infrastruktuuri ja logistiikka, viestintä ja informaatiotekniikka.

    Euroopan parlamentti on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja: sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, kulttuurinen, etninen tai uskonnollinen tausta tai vammaisuus ei vaikuta hakijan mahdollisuuksiin, ja vammainen harjoittelija saa tarvittaessa kohtuulliset mukautukset.

    Parlamentti on sitoutunut kunnioittamaan työssään surmattuja toimittajia, ja osana tätä sitoumusta viestinnän pääosasto tarjoaa Schuman-harjoittelupaikkoja helmikuussa 2018 murhatun slovakialaisen tutkivan journalistin Ján Kuciakin muistoksi.

Keneen voin ottaa yhteyttä?

Lisätietoja Schuman-harjoittelusta:

Contact: 

Harjoittelu Euroopan parlamentin jäsenen palveluksessa

Euroopan parlamentin jäsenet voivat tarjota palkallisia harjoittelujaksoja toimistoissaan parlamentin tiloissa Brysselissä (tai Strasbourgissa) Euroopan parlamentin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Keneen voin ottaa yhteyttä?

Lisätietoja Schuman-harjoittelusta:

Contact: Harjoittelu muissa Euroopan tason elimissä

Lisätietoa harjoitteluista muissa EU:n toimielimissä