Õppekülastused 

Õppekülastuste eesmärk on võimaldada vähemalt 18-aastastel mis tahes riigi kodanikel süvendada oma teadmisi Euroopa integratsiooniga seotud valdkondades. Samuti pakutakse võimalust teha uurimistööd Euroopa Parlamendi raamatukogus või ajalooarhiivis.

Õppekülastuse maksimaalne kestus on kaks kuud. Isik, kes on juba käinud õppekülastusel, viibinud praktikal või töötanud Euroopa Parlamendis, võib esitada õppekülastuse taotluse alles siis, kui eelmisest õppekülastusest, praktikast või töösuhtest on möödas kuus kuud. Samuti peab pärast õppekülastust ootama kuus kuud enne praktikale kandideerimist.

Õppekülastuse taotlus tuleb saata vähemalt üks kuu enne külastuse kavandatud alguskuupäeva aadressil PERS-Studyvisit@ep.europa.eu koos järgmiste dokumentidega:

  1. Isiklik avaldus, mis sisaldab üksikasjalikku teavet konkreetse Euroopa integratsiooniga seotud teema kohta, mida kandidaat soovib külastuse ajal uurida, vahendid, mida kandidaat soovib kasutada (dokumentidega tutvumine institutsiooni raamatukogudes või arhiivides või kohtumine eriametnikega) ning konkreetsed kuupäevad, millal ta soovib õppekülastusele tulla. Samuti peab õppekülastuse taotleja andma täpselt teada, millisesse peadirektoraati ja direktoraati ta soovib tulla. Euroopa Parlamendi sekretariaadi organisatsiooni skeemi leiab järgmise lingi kaudu: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation
  2. Elulookirjeldus (koos postiaadressiga, mida on vaja haldusotstarbel).
  3. Kehtiva isikutunnistuse või passi koopia.
  4. Karistusregistri tõend või, pädeva asutuse eelneval nõusolekul, haridusasutuse või tööandja kirjutatud soovituskiri, millega tõendatakse taotleja head käitumist õpingute või töötamise ajal viimase kaheteistkümne kuu jooksul enne taotluse esitamist.

Kui on tehtud kindlaks, et asjaomased Euroopa Parlamendi osakonnad või organid saavad külastaja vastu võtta, antakse taotlejale teada, kas tema taotlus on heaks kiidetud.

Kehtivate eeskirjade kohaselt ei kata Euroopa Parlament õppekülastusele tulevate isikute kulusid.

Contact: 

  • Euroopa Parlament - Õppekülastused 
    Contact data: