Mācību apmeklējumi — konkrēti pētījumi 

Mācību apmeklējumu mērķis ir iedzīvotājiem, kas sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, sniegt iespēju padziļināti apgūt ar Eiropas integrāciju saistītus jautājumus. Pilsoņi var arī iepazīties ar dokumentiem Eiropas Parlamenta bibliotēkā vai vēsturiskajos arhīvos.

Mācību apmeklējums nav ilgāks par mēnesi. Personas, kas bijušas praksē Eiropas Parlamentā, mācību apmeklējuma pieteikumu var iesniegt pēc sešu mēnešu pārtraukuma.

Jums ir trīs iespējas:

Kompetentais dienests pārbauda attiecīgo Eiropas Parlamenta dienestu vai struktūru iespējas uzņemt mācību apmeklējumus un informē ieinteresētās personas par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem Eiropas Parlaments nesedz nekādas ar mācību apmeklējumu saistītās izmaksas.

Contact: 

  • Eiropas Parlamentā - Mācību vizītes 
    Contact data: