Opintokäynnit 

Opintokäyntien tarkoituksena on antaa kansalaisuudesta riippumatta kaikille 18 vuotta täyttäneille mahdollisuus tehdä tarkempaa tutkimusta Euroopan yhdentymiseen liittyvistä aiheista. On myös mahdollista tehdä tutkimustyötä Euroopan parlamentin kirjastossa tai historiallisessa arkistossa.

Opintokäynti voi kestää enintään kaksi kuukautta. Henkilö, joka on aiemmin ollut opintokäynnillä, harjoittelussa tai työsuhteessa Euroopan parlamentissa, voi esittää opintokäyntiä koskevan hakemuksen aikaisintaan kuusi kuukautta opintokäynnin, harjoittelun tai työsuhteen päättymisen jälkeen. Myös opintokäynnin jälkeen on odotettava vähintään kuusi kuukautta ennen harjoitteluun hakemista.

Opintokäyntiä koskeva hakemus on esitettävä vähintään kuukautta ennen opintokäynnin toivottua alkamispäivää lähettämällä sähköpostiosoitteeseen PERS-Studyvisit@ep.europa.eu  seuraavat asiakirjat:

  1. vapaamuotoiset perustelut, joissa täsmennetään Euroopan yhdentymiseen liittyvä aihe, johon hakija haluaa perehtyä opintokäynnin aikana, menetelmät, joita hän haluaa hyödyntää (asiakirjoihin tutustuminen toimielimen kirjastoissa tai arkistoissa tai yhteydenotto virkasuhteessa olevaan asiantuntijaan) ja tarkat päivämäärät, joiden aikana hän haluaa tulla opintokäynnille; hakijan on myös ilmoitettava tarkasti pääosasto ja osasto, yksikkö tai jaosto, johon hän haluaa opintokäynnille; Euroopan parlamentin pääsihteeristön organisaatiokaavioon voi tutustua seuraavassa osoitteessa: /the-secretary-general/en/organisation 
  2. ansioluettelo (jossa on postiosoite hallinnollisia tarkoituksia varten)
  3. jäljennös voimassaolevasta henkilökortista tai passista
  4. rikosrekisteriote tai toimivaltaisen viranomaisen ennakkosuostumuksella oppilaitoksen tai työnantajan antama suosituskirje, jossa osoitetaan hakijan hyvä käytös opintojen tai työsuhteen aikana hakemuksen lähettämistä edeltävän viimeisen kahdentoista kuukauden aikana.

Kun on selvitetty, onko kyseisillä Euroopan parlamentin yksiköillä tai elimillä mahdollisuutta ottaa hakija vastaan, hakijalle ilmoitetaan, onko hakemus hyväksytty.

Voimassaolevien sääntöjen mukaan Euroopan parlamentti ei osallistu opintokäynnistä aiheutuviin kuluihin.

Contact: 

  • Euroopan parlamenttiin - Opintokäynnit 
    Contact data: